EU logo_2
   
Asutatud 1919. a. Kuni elame, seni õpime!

Kooli ajaloost

1919. aastal asutati Tallinnas täiskasvanutele mõeldud õppeasutus – Tallinna Kolledž. Aastast 2004  eksisteerib Tallinnas kolm täiskasvanute gümnaasiumi – Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasium, Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium ja Tallinna Vana-Kalamaja Täiskasvanute Gümnaasium. Kaks esimest kooli loevad ennast Tallinna Kolledži järeltulijaks.

Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumi tegelik ajalugu algab 1946. aastast, kui likvideeriti Tallinna 9. Keskkool, mille asemele loodi kaks uut kooli: Tallinna 1. Töölisnoorte Kool (praegune Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasium) ja Tallinna 9. Täiskasvanute Keskkool (praegune Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium).

Kooli ajajoon on järgmine:

AEG NIMI ASUKOHT DIREKTOR ÕPPEALA- JUHATAJA
23.10.1946 Tallinna 9. Täiskasvanute Keskkool S-Kloostri 16 A. Luhaäär  
26.08.1952 Tallinna 6. Töölisnoorte Keskkool Kevade 8 (1952–1955)
Gogoli (Raua) 32 (1955–1961)
Peeter Raudsepp
(1952–1956)
Endel Poom(1956–1960)
Elsa Pavlova
Salme Tanilas
(1952–55)
1961 Tallinna 42 Keskkooli õhtune osakond Gonsiori
(Lomonossovi)38
Arno Kikas (1961–1963)
Harald Teder (1963–1964)
Salme Tanilas
1964 Tallinna 6. Töölisnoorte Keskkool (uuesti eraldi koolina) Gonsiori
(Lomonossovi)38
Endel Poom (1964–1967) Salme Tanilas
1968 Liideti Tallinna 8. Töölisnoorte Keskkooli eestikeelne osakond Tallinna 6. Töölisnoorte Keskkooliga Vene 22
Säde (Pühavaimu) 6
Loore Raiste (1967–1975) Reet Laigna
(1968–1973)
1970 Tallinna 6. Õhtukeskkool Vene 22 Loore Raiste (1965–1975) Reet Laigna
(1968–1973)
1972 Tallinna 6. Õhtukeskkool Gildi (Kolhoosi)4 Endel Poom (1975–83) Ninel Vest
(1973–83)
1982 Ühendati Tallinna 6. Õhtukeskkool ja Tallinna 10. Õhtukeskkool. Gildi 4 Endel Poom Ninel Vest
1983 Tallinna 6. Õhtukeskkool Gildi 4 Ninel Vest (1983–1996) Reet Laigna (1983–1990)
Ago Herbst
(1990–1997)
1996 Tallinna 6. Õhtukeskkool Gildi 4 Heiki Kiidli Andres Falk
(1997–2000)
11.09.1998. Tallinna Kesklinna Täiskasvanute Gümnaasium Gildi 4 Heiki Kiidli Alda Raidmaa
Neeme Randrüüt
01.09.2001 Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium Tartu mnt. 23 Heiki Kiidli Alda Raidmaa
01.09.2005 Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium Katleri 2A Heiki Kiidli Katrin Kirk
Alda Raidmaa
01.09.2006 Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium Katleri 2A Heiki Kiidli Katrin Kirk
Andres Falk

   1946. aasta 1. septembril likvideeriti Tallinna 9. Keskkool (Eesti NSV Haridusministri käskkiri nr 144, välja antud 23. oktoobril 1946) ja selle asemel loodi kaks uut kooli:

  • Tallinna 1. Töölisnoorte Kool
  • Tallinna 9. Täiskasvanute Keskkool
   1952. aasta 26. augustil (Eesti NSV Haridusministri käskkirja nr 154 alusel) reorganiseeriti Tallinna 9. Täiskasvanute Keskkool Tallinna 6. Töölisnoorte Õhtukeskkooliks. Reorganiseeritud kooli direktor oli Peeter Raudsepp ja kooli asukoht Kevade 8.    1955. aasta sügisest hakkas kool tööle Tallinna 21. Keskkooli ruumides Raua (Gogoli) 32.    1956. aastast juhtis kooli Endel Poom.    1961. aastal liideti kool Tallinna 42. Keskkooliga Gonsiori (Lomonossovi) 38 ja nimetati selle kooli õhtuseks osakonnaks. Direktoriks oli Arno Kikas (01.09.1961 – 15.05.1963). Asutuse juurde loodi spetsiaalklassid vanematele õpilastele. Lühiajaliselt oli direktoriks Harald Teder (1963 mai – 1964 sügis).    1964. aasta sügisel ennistati Tallinna 6. Töölisnoorte Keskkool, direktoriks Endel Poom(1964–1967).    1968. a. toimusid Tallinna koolides ümberkorraldused. Kuna likvideeriti vene õppekeelega Tallinna 2. Töölisnoorte Keskkool ja osaliselt vabanesid ruumid Vene ja Säde tänavas, siis määrati need Tallinna 6. Töölisnoorte Keskkoolile. Juurde liideti Tallinna 8. Töölisnoorte Keskkooli eesti õppekeelega osakond. Sellel perioodil (1967–75) oli direktoriks Loore Raiste.    1970. aastal muudeti kooli nimi Tallinna 6. Õhtukeskkooliks. Kooli asukoht Vene 22.    1972. aastal suvel saadi koolile uus maja Gildi (Kolhoosi) 4.    1975. a. tuli Tallinna 6. Õhtukeskkooli direktoriks uuesti Endel Poom.    Koolis organiseeriti kaugõppeklasse, mis asusid linnas mitmesuguste tehaste ja asutuste juures: Tallinna Kaubamajas, vabrikus Marat, Pae t 25 vabakäigu vangide klass. Koolis õppisid ka 1. Kutsekeskkooli ja 15. Kutsekooli õpilased, kellele õpetati 9. (10.) klassi kursust.    1982. a. sügisel ühendati Tallinna 6. ja 10. Õhtukeskkool, kuigi viimane oli õpilaste arvult suurem kool. Põhjuseks oli see, et 10. Õhtukeskkoolil ei olnud omaette maja, vaid töötas õhtuti päevakooli ruumides (Pärnu mnt. 71/73 Tallinna 20. Keskkool). Tallinna 6. Õhtukeskkooli tuli üle enamus õpilasi ja õpetajaid.    1983. a. läks pensionile direktor E. Poom ning tema asemele tuli endine õppealajuhataja Ninel Vest. Õppealajuhatajana hakkas tööle Reet Laigna, hiljem Ago Herbst.    1996. a. sai kooli direktoriks Heiki Kiidli ja 1997 a. õppealajuhatajaks Andres Falk.    1998. aastal hakkas Tallinna 6. Õhtukeskkool kandma Tallinna Kesklinna Täiskasvanute Gümnaasiumi nime.    1998. a. sai õppealajuhatajaks Alda Raidmaa ning 2000. aastal oli teiseks õppealajuhatajaks Neeme Randrüüt.    2001. aastal liideti Tallinna Kesklinna Täiskasvanute Gümnaasiumi juurde Tallinna Kesklinna Koolidevaheline Õppekeskus ja tööd jätkati Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumi nime all aadressil Tartu mnt 23.
   2005. aasta augusti kuus kolis kool Lasnamäele, saades enda käsutusse 1992. aastal valminud suure koolihoone, milles senini oli tegutsenud Katleri Põhikool. Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumi areng jätkub alates 1. septembrist 2005. aastast aadressil Katleri 2A.